Evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama (Lk 2,12).

Vrhunac povijesti ljubavi između Boga i čovjeka prolazi kroz Betlehemske jaslice.

Bog se utjelovio kako bi s nama podijelio naš život, kako bi živio s nama,

kako bi s nama hodao prašnjavim putovima ovoga svijeta.

Slaveći Božić razmatrajmo otajstvo Božje ljubavi.

Ljubavi kojom nas je Bog, uzdižući nas k sebi,

darovao jedne drugima.

Sretan Vam Božić!

Neka Vas u 2016. godini prati obilje Božjeg mira i blagoslova!