Nakon euharistijske proslave blagdana svetog Đurđa, 23. 4. 2015., u župnoj crkvi sv. Petra, u 20,00 sati, održan je susret i molitva krizmanika i njihovih roditelja i kumova sa generalnim vikarom Dubrovačke biskupije dr. don Petrom Palićem. Nakon uvodnog pozdrava i prozivke sviju prisutnih 37 krizmanika te njihovih roditelja i kumova, župnik je upoznao roditelje sa radom župne zajednice i njihove djece koja su se tijekom dvije godine, a paralelno s vjeronaukom u školi, pripremali kroz kateheze utorkom i subotom te susrete ponedjeljkom za sakrament Svete potvrde, ali i s ciljem da se i kao budući krizmanici aktivnije uključe u život župne zajednice. Svima je zahvalio na dolasku te riječ prepustio don Petru Paliću.

Sakrament Svete potvrde ili Krizme zajedno s krštenjem i euharistijom čini cjelinu “sakramenata kršćanske inicijacije”. Time je ovaj sakrament nužan za postizanje kršćanske zrelosti. Potvrda, kao što i samo ime govori, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi.

Po nauku Katoličke crkve, na krizmi katolici primaju na sebe Duha Svetoga kojeg je Isus obećao. Da bi se jasnije označio dar Duha Svetoga, vrlo je rano uz polaganje ruku dodano i mazanje mirisnim uljem (krizmom). To mazanje tumači i sam naziv “kršćanin” što znači pomazanik, izvedeno iz samoga imena Krista kojega je Bog pomazao Duhom Svetim. Tako i danas ljudi prilikom sakramenta Svete potvrde primaju na sebe Duha Svetoga koji će im dati dodatnu snagu, ispuniti ih svjetlom za bolji kršćanski život, da bi što bolje mogli razumjeti ono što im je Bog objavio.

Katoličko je vjerovanje da obred u kršćanima usavršuje i dopunjuje unutarnju sličnost s Isusom Kristom što im je darovana na krštenju, te ih ispunjuje ljubavlju da bi u događajima i ljudima koje susreću mogli prepoznati Božju prisutnost i Božji poziv da se neprestano što dosljednije uključuju u izgradnju novoga, Božjega svijeta. Priopćuje im osobitu snagu Duha Svetoga da kao pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom, šire i brane vjeru, da hrabro ispovijedaju ime Kristovo i nikada se ne stide njegova križa.

Nakon ovih riječi don Petra Palića don Ivica je pozvao krizmanike, kumove i roditelje na sutrašnju probu i ispovijed u crkvi sv. Petra.