Božja riječ na početku liturgijskog vremena korizme, svake godine nas, uvijek iznova, zajedno s Isusom vodi u pustinju. Za razliku od Mateja i Luke, čiji su opisi mnogo širi i detaljniji, evanđelist Marko je u svom opisu sažet i konkretan: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona.

U pustinji je i površnom čitatelju Svetog pisma, uočljiva povezanost Isusa sa njegovim narodom. U kolektivnoj memoriji naroda pustinja obilježava mjesto kušnje. Mjesto je to njihova Saveza s Bogom, ali i njihovih čestih nevjernosti tom istom Svezu i sukoba s Bogom. Evanđelist Marko primjećuje kako je Isus dopustio da bude iskušavan. Kušnja, po biblijskom shvaćanju, je prilika da na vidjelo izađe prava narav osobe koja je kušnji podvrgnuta. Marko nam Isusa želi prikazati kao onoga koji ponovno prolazi putem izlaska, zbog toga i simbolika broja četrdeset, međutim za razliku od Izabranog naroda, koji na kušnje i izazove s kojima se tijekom boravka u pustinji suočio, reagira uvijek isto i jednako, okrivljujući za sve Mojsija i Boga, Isus kušnje nadvladava. Mladi Učitelj iz Nazareta nadvladava sve zasjede Zloga koje vladaju svijetom, pokazujući dolazak kraljevstva Božjeg. U ovom smislu, kušnje nisu vezane samo za jedan trenutak u Isusovu životu, već su trajno prisutne, kao uostalom i u životima svih nas.

Kušnja je uvijek izbor između dvoga. Između dva načina života, između dvije ljubavi. Kušnja je sastavni dio našeg života. Zbog toga je i sv. Antun opat rekao: Uklonite kušnju i nitko se više neće spasiti. Koliko god to može nekom zvučati kontradiktorno, upravo po kušnji, po našem odnosu prema njoj se spašavamo. Kad ne bi bilo kušnje, ne bi bilo ni bitne odrednice našeg biti čovjek, slobode. Pred tebe stavljam život i smrt, a ti biraj reći će Bog ne samo Izabranom narodu, već i svima nama danas (usp. Pnz 30,15-20). Ne možemo ne birati, ne možemo biti nepokretni, inertni, pasivni. Vrijeme korizme nam je idealna prigoda da promislimo o izborima koje svakodnevno u svom životu radimo. Biramo li više zlo ili dobro. Pokušavamo li poput Isusa nadvladati kušnje i zapreke koje svakodnevnica pred nas stavlja ili smo više poput Izabranog naroda uvijek spremni za svaki svoj izbor okrivljavati drugog nikad ne preuzimajući odgovornost sami.

Nakon što je Ivan Krstitelj bio uhapšen Isus odlazi u Galileju gdje propovijeda Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem, pozivajući pritom narod na obraćenje. Korizma je vrijeme obraćenja, vrijeme u kojem smo pozvani napraviti pozitivan zaokret u svom životu, birajući život, a ne smrt.

AB