Odredom posipanja pepelom, na vidljiv način, započeli smo naš korizmeni hod, milosno vrijeme koje nam Gospodin daruje, kako bi se dubokim i iskrenim obraćenjem vratili njemu koji je Put, Istina i Život. Obratiti se, poučava nas papa Benedikt XVI. znači plivati protiv “struje”. Pod “strujom” se, nastavlja papa u miru, podrazumijeva površan, nedosljedan i isprazan način života. Često puta takav način života nas privlači, vlada nad nama, te nas čini robovima grijehu ili zatvorenicima moralne osrednjosti. Međutim, obraćenje nas usmjerava središtu našeg kršćanskog života, osobi Isusa Krista.

Iz godine u godinu, služba Riječi prve korizmene nedjelje, poziva nas na promišljanje o recima Evanđelja koji nam opisuju Isusovu kušnju u pustinji. Iako nam evanđelist opisuje kako je Isus postio četrdeset dana i noći, vidljivo je da post nije središnja tema, već je to borba sa napasnikom. Isus se u pustinju povlači kako bi postio, molio i osluškivao Očev glas, pripremajući se za naviještanje Radosne vijesti. I upravo u trenucima molitve pristupa mu Sotona kako bi ga stavio na kušnju.

Sve tri Sotonine kušnje: materijalnim dobrima, religijskim čudima i političkom moći, imaju za cilj uništavanje ne bilo kojeg projekta. Riječ je naravno o uništenju projekta kraljevstva Božjeg, koje će Isus doskora početi naviještati. Isus je prozreo Sotonino lukavstvo te je Božjom riječju i potpunim pouzdanjem u svog nebeskog Oca, nadvladao kušnje. Na svaki Sotonin izazov, Isus je jasno odgovorio citirajući Božju riječ,  određeni dio  sv. Pisma.

Pred svima nama, svakodnevno se nalaze vrlo slični izazovi i kušnje: moć, uspjeh, novac, gramzivost, život bez Boga jer mislimo da sami sve možemo i znamo … U toj svakodnevnoj borbi sa napasnikovim izazovima i kušnjama pozvani smo nasljedovati primjer našeg Učitelja i Gospodina. On je četrdeset dana postio i tako posvetio našu korizmenu pokoru, nadvladao je đavolske napasti i nama pokazao kako izbjeći zamkama Zloga, da dostojno slavimo uskrsna otajstva, te jednom prispijemo k vječnom Uskrsu (usp. Predslovlje I. korizmene nedjelje).

AB