Odlomak iz evanđelja opisuje nam događaje koje možda i nije lako razumjeti. Ivan Krstitelj je u zatvoru. Dao ga je zatvoriti kralj Herod jer ga je Ivan često napadao i kritizirao zbog toga što je za ženu uzeo Herodijadu, ženu svog brat. Ivan je još ranije svojim učenicima ukazao na Isusa kao na Mesiju, kao na onoga koji oduzima grijeh svijeta (usp. Iv 1,29-34; Mt 3,11-12). Iz zatvora, u kojem se sad nalazi, Krstitelj šalje svoje učenike da Isusa pitaju jeli on uistinu Mesija. Možda se pitamo, zbog čega ako je već rekao svojim učenicima da je Isus Mesija, Ivan sad šalje svoje učenike da sami pitaju Isus jeli on uistinu Mesija. Ivan Krstitelj sigurno nije imao sumnji oko Isusa, ali su ih očito imali njegovi učenici. Oni su, kao i svi židovi očekivali jednog drugačijeg Mesiju. Očekivali su političkog vođu koji će Izabrani narod osloboditi od rimske okupacije i obnoviti Davidovo kraljevstvo u svoj njegovoj moći i slavi. Nikako nisu očekivali poniznog i milosrdnog Mesiju.

Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? (Mt 11,3), pitaju Krstiteljevi učenici Isusa. Onaj koji ima doći, je izraz tipičan za SZ koji upućuje na Mesiju, od Boga obećanog spasitelja. Odgovarajući im Isus ih upućuje da sami, temeljem onog što slušaju i gledaju, dođu do odgovora na postavljeno pitanje. Osim što im naglašava potrebu njihovog osobnog angažmana, potiče ih i na razmišljanje o riječima Svetog pisma, konkretnije proroka Izaije. Istim onim riječima kojima Prorok opisuje djelovanje Mesije: Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati kao jelen, njemakov će jezik klicati (Iz 35, 5-6). Svoj razgovor s Ivanovim učenicima Isus zaključuje riječima: Blago onome tko se ne sablazni o mene (Mt 11,6). Isus blaženim naziva onoga koji u njegovu poniznom nastupu i milosrdnom djelovanju ne nalazi zapreke da vjeruje u njega, da bude njegov učenik, odričući se u isto vrijeme previše ljudskih želja i očekivanja.

Što mi očekujemo od Isusa? Tko je Isus za nas? Mnogi židovi su očekivali da bude politički i vjerski vođa, obnovitelj stare slave Izraela. Mnogi su htjeli onakvog Mesiju kakvog su zamišljali, a malo je onih koji su u Isusu iz Nazareta prepoznali Krista. Čini mi se da je poruka jasna. Pozvani smo prihvatiti Isusa upravo onakvog kakav je. Pozvani smo prihvatiti njegov nauk i djelovanje u cjelini, a ne samo parcijalno uzimajući one dijelove koji nam odgovaraju, zaobilazeći pritom ono što nam manje odgovara. Ovo ćemo moći ostvariti jedino ukoliko budemo ustrajni na putu obraćenja, ustrajni u molitvi, ustrajni u meditaciji nad tekstovima evanđelja. Tek tad ćemo biti u stanju Isusa nasljedovati, a njegov nauk uistinu radosno živjeti.

AB