Premda je sa svojim učenicima Isus proveo pune tri godine, točno im sve navijestio što će se s njim dogoditi, ipak je morao uložiti određeni napor kako bi ih uvjerio da je doista uskrsnuo. Marija Magdalena za njega misli da je vrtlar (usp. Iv 20,15), Tomi je morao pokazati ruke i noge (usp. Iv 20,27), s učenicima je morao pojesti komad pečene ribe kako bi ih uvjerio da nije duh (usp. Lk 24,42-43), dvojici učenika kojima se pridružio na putu u selo Emaus, morao je sve iznova tumačiti, cijelu povijest spasenja, jer uz sav svoj vjerski odgoj, uz sav trud koji je Učitelj godinama ulagao u njihov odgoj u vjeri, u konačnici ništa nisu shvaćali. Znao je Isus da su njegovi učenici, da smo mi, koji se rado nazivamo kršćanima, srca spora da vjerujemo sve što god su proroci navijestili o Kristu (usp. Lk 24,25). Odlomak iz evanđelja današnje nedjelje (Lk 24, 13-35) opisuje nam još jedan događaj koji se zbio tog istog dana – prvog u tjednu. Nakon što je u zoru susreo Mariju Magdalenu (Iv 20,11), a prije nego će uvečer susresti desetoricu učenika u Dvorani posljednje večere (Iv 20,19), Isus se to poslijepodne pridružuje dvojici učenika koji su iz Jeruzalema, razočarani i tužni zbog svega što se tih dana dogodilo s Isusom, bili na putu u selo Emaus. Isus ih susreće na njihovu hodu u vjeri. Hod je to od nade prema razočarenju: A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela (24,21). Hod prepun zabrinutosti i tuge, koji postaje hod od razočarenja prema novoj nadi: Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma? (24,32). Kleofa i njegov prijatelj, Isusa su prepoznali tek kad je s njima sjeo za stol, uzeo kruh, blagoslovio ga, te im ga davao. U činu lomljenja kruha, u Euharistiji, učenik susreće Učitelja.

Ova dvojica učenika svjedoče nam kako je moguće preobraziti tugu, razočarenje, hladnoću koje često osjećamo u svom hodu u vjeri, u potpuno predanje Kristu, te iskreno i uvjereno svjedočenje svoje vjere drugima. Svi evanđeoski tekstovi koji nam opisuju susrete s uskrslim Kristom, završavaju s pozivom na poslanje, na djelovanje, pozivom na širenje Radosne vijesti. To je zadaća koju Isus ostavlja svojim učenicima, to je zadaća koju sakramentom krštenja, uskrsli Krist, povjerava svima nama. (AB)