Ispred katedrale u Milanu

Posjet Milanu povodom Svjetskog dana mladih u Parizu 1997. godine.