1. Svi smo pozvani u korizmi nešto posebno napraviti. Najprije odreći se grijeha, priznati ih i oprostiti onima koji su nas povrijedili. Zatim zamoliti neka Duh Sveti ispuni prostore naše duše, zamoliti Boga neka osvježi i izliječi dušu, tijelo i duh, a onda početi živjeti pozitivno i vidjeti da je zaista moguće biti sasvim drugačiji čovjek.
  2. Petkom u 18.00 sati biti će u našoj župnoj crkvi pobožnost Križnog puta, a nakon ove pobožnosti Sv. misa.
  3. Sve tjedne aktivnosti i susreti u našoj župi odvijaju se prema rasporedu.
  4. Nastavlja se niz korizmenih tribina o Promicanju zdravog i životu okrenutog društva, koje će se četvrtkom navečer, u 19.30 sati, održavati u dvorani Ivana Pavla II. Sudjelujmo na ovim tribinama.
  5. Budući da prelazimo na ljetno računanje vremena, pomiče se i satnica večernjih misa u našoj župnoj crkvi. Tako da su od sutra sv. mise u 19.00 sati.
  6. Biskupijsko vijeće za mlade, u subotu 1. travnja, s početkom u 12.00 sati, organizira duhovnu obnovu za mlade koja će se odvijati u crkvi sv. Mihajla, a predvodit će ju o. Dražen Marija Vargašević i č.s. Maja Pavla Bašić. Pozivamo sve mlade da se uključe u ovu duhovnu obnovu.
  7. U subotu 1. travnja, u 19.30 sati, u katedrali, biskup Mate, će otvoriti Dane kršćanske kulture. Sudjelujmo na ovoj manifestaciji.
  8. Svi oni koji žele primiti sakramente krštenja ili ženidbe, neka se prijave na vrijeme.
  9. Nemojmo zanemariti vjerski tisak, a osobito novi broj Glasa Koncila.