1. Sve tjedne aktivnosti u našoj župnoj zajednici odvijaju se prema rasporedu.
  2. Srijeda (25. IV. 2018.) je posljednja srijeda u mjesecu kad u našoj župi obilježavamo Dan župnog zajedništva. Poslije sv. mise u biti će kateheza za odrasle.
  3. Sljedeću nedjelju (29. IV.) u 17.00 sati biti će redovita godišnja skupština bratstva sv. Đurđa. Pozivamo sve članove da dođu na ovu skupštinu.
  4. U ponedjeljak (30. IV.), kao što smo to ranije najavljivali, naš svećenik don Petar Palić, će u 10.30 sati, u hvarskoj katedrali, biti zaređen za biskupa, te će preuzeti službu hvarskog biskupa. Na ovom biskupskom ređenju sudjelovati će i naša biskupijska zajednica, predvođena našim biskupom Matom, koji će ujedno biti i jedan od dvojice suzareditelja novog hvarskog biskupa. Autobusi koji će voziti iz Grada za Orebić u našoj župi će stati na stanici Boninovo i na magistrali. Na autobusnim stanicama budite u 3.45 sati. Svi oni koji idu autobusima trebaju platiti 50,00 kn. Polazak trajekta iz Orebića za Hvara  je  u 6.00 sati, a povratak iz Hvara je predviđen u 15.00 sati. Nakon svete mise, u Hvaru, na trgu ispred katedrale, za sve će biti organiziran ručak.
  5. Sjetimo se u svojim molitvama moliti za nova svećenička i redovnička zvanja u našoj mjesnoj Crkvi.
  6. Roditelji vodite brigu da vam djeca sudjeluju na nedjeljnom euharistijskom slavlju.
  7. Svi oni koji žele primiti sakramente krštenja ili ženidbe, neka se prijave na vrijeme.
  8. Nemojmo zanemariti vjerski tisak, a osobito novi broj Glasa Koncila.