Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?« Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?« I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!« Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava! Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube. (Mk 2,23-3,6)

Dan Gospodnji je dar koji Bog daruje čovjeku. U današnjoj civilizaciji i društvu u kojem živimo, imamo potrebu iznova otkrivati ovaj veliki Božji dar.

Kad je o nedjelji riječ uvijek nalazimo tisuće opravdanja da ne idemo na nedjelju svetu misu. Uvijek imamo nešto “hitnije” i “važnije” za napraviti. Koliko god naglašavali važnost nedjelje kao Dana Gospodnjeg, na svakom pojedincu je da u svom osobnom životu uistinu prepozna važnost nedjelje kao takve. Svatko za sebe treba odlučiti što je ono što mu je važnije. Utrka za materijalnim, razonoda, gubljenje vremena ili upoznavanje sebe, upoznavanje Boga, produbljivanje svog odnosa s Bogom i zajednicom vjernika kojoj pripadam.

Nedjelja je dan koji bi trebali posvetiti Bogu i bratu čovjeku. Dan koji bi, nakon radnog tjedna u kojem smo okruženi jurnjavom i zaglušujućom bukom, trebali doživjeti kao oazu mira i tišine. Učitelj, za naše dobro, traži od nas da se malo zaustavimo kako bi mogli što bolje posložiti stvari u svom životu. Kad se to ne događa, onda nastupaju stres, depresija i slične bolesti suvremenog čovjeka.

Molimo Gospodina dar milosti da nedjelju vidimo, shvatimo, doživimo i proživimo, kao dan koji nam on daruje, kako bi se mogli zaustaviti u razmišljanju o sebi i svom životu, zahvaljujući Bogu na svim dobročinstvima kojima nas neprestano obasipa. (ab)