Nakon Isusova uzašašća, Apostoli su se zajedno sa Marijom okupljali na molitvu u Dvorani posljednje večere. U jednom trenutku, u prilici ognjenih jezika, nad njih je sišla treća božanska osoba Duh Sveti. Isus je svojim učenicima obećao da ih neće ostaviti kao siročad: Molit ću Oca i on će vam dati drugog Branitelja, neću vas ostaviti kao siročad (Iv 14,16.18). Ovo Isusovo obećanje ispunilo se na dan Pedesetnice.

Prvo čitanje današnje svetkovine, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 2,1-11), opisuje nam događaje onog dana kad je utemeljena Crkva. U Nazaretu, Duh Sveti je sišao na Mariju, kako bi ona začela Isusa Krista, a sad u Dvorani posljednje večere Duh Sveti silazi nad Apostole i Mariju, te nastaje mistično tijelo Kristovo tj. Crkva. Prije silaska Duha, Apostoli su bili u strahu, bili su bojažljivi, nisu se usuđivali propovijedati narodu. Dok nakon primanja Duha oni počimaju hrabro propovijedati Radosnu vijest, sve do mučeništva.

Pedeset dana iza Pashe Židovi su slavili Pedesetnicu, odnosno Blagdan sedmica (usp. Lev 23,15; Iz 34,22). Bio je to dan zahvale za žetvu koja se tih dana završavala. Zbog blagdana Jeruzalem je bio pun Židova iz svih krajeva ondašnjeg poznatog svijeta. Bilo ih je iz: Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, Egipta, grčkih gradova, Rima itd. Za sve njih je bilo veliko iznenađenje kada su čuli Apostole kako propovijedaju na njihovu jeziku. Bio je to jasan znak Duha, kako Radosnu vijest treba navijestiti svim narodima na zemlji. Apostoli su u svojoj propovijedi bili nadahnuti Duhom Svetim, te su se vjerojatno sjetili Isusovih riječi: Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučit će vas o svemu i dozvati vam u pamet sve što vam rekoh (Iv 14,26).

I mi smo Duha Svetoga primili već u sakramentu Krštenja, a na poseban način u sakramentu Potvrde. Branitelj je sišao na nas i obogatio nas sa svojih sedam darova.  Koliko smo ovih darova svjesni u svom životu, te kako se prema njima odnosimo? Dar Mudrosti, nam omogućuje da stvarnost i događaje oko sebe ne promatramo logikom svijeta, već Božjom logikom. Dar Razuma, nas poučava da polazeći od stvorenog svijeta, uočavamo odsjaj Stvoritelja te da vlastitim naporom do njega dođemo. Dobili smo i dar Savjeta, koji nam omogućuje da u kritičnim trenucima izabiremo onaj put koji je po Božjoj volji, učeći nas prihvaćati mudar savjet duhovnog vođe. Zbog toga je neobično važno na svom vjerničkom hodu za Isusom Kristom imati dobrog i mudrog duhovnika. Sljedeći dar Duha koji nam daje snagu da se odupremo zlu koje je oko nas, a često puta i u nama samima je Jakost. Dar Znanja pomaže nam produbiti istine naše vjere i uz njih čitavim bićem prijanjati. Dar Pobožnosti usavršuje našu ljubav prema Bogu i bližnjemu, a Strah Božji nam omogućuje da izbjegavamo grijeh, ne zbog toga što bi se trebali bojati Božje kazne, već zbog toga da bi većom i čišćom ljubavlju slavili Boga.

Budimo odgovorni(ji) prema Darovima koje smo od Duha Svetoga primili.

AB