1. Zahvaljujući naporu cijele župne zajednice prošle nedjelje smo za najpotrebnije među nama prikupili 6.654,00 kn. Hvala svima Vama koji ste se uključili, a posebno hvala članovima župnog caritasa i prijateljima caritasa.
  2. Budući da traju proljetni školski praznici, ovaj tjedan neće biti katehetskih susreta u našoj župi. Ostale aktivnosti odvijaju se prema rasporedu.
  3. Sve mlade koji su se prijavili za sudjelovanje na Susretu hrvatske katoličke mladeži, koji će se 29. i 30. travnja održati u Vukovaru, pozivamo da se u subotu (22. IV.) u 20.00 sati okupe u dvorani ispod crkve. Potrebno je donijeti 300,00 kn, osbne dokumente i suglasnost roditelja (za maloljetne).
  4. Sljedeću nedjelju (23. IV.) nakon svete mise u 10.00 sati, djeca IV. razreda osnovne škole, koji se subotama okupljaju na katehetskim radionicama koje vodi naša vjeroučiteljica Krsitina Tomić, organiziraju izložbu radova koje su nastali na njihovim susretima kroz vrijeme Korizme. Pogledajmo ove radove i tako nagradimo njihov trud.
  5. Sljedeću nedjelju (23. IV.) u 17.00 sati biti će redovita godišnja skupština bratstva sv. Đurđa. Svi članovi su pozvani na ovu skupštinu.
  6. Svi oni koji žele primiti sakramente krštenja ili ženidbe, neka se prijave na vrijeme.
  7. Nemojmo zanemariti vjerski tisak, a osobito novi broj Glasa Koncila.