U petak, 27. ožujka 2015., održana je večer duhovne poezije u crkvi sv. Petra na Boninovu. Već tradicionalno, u petak petog korizmenog tjedna, svake godine se održava ova večer. Vjernici slušajući duhovnu poeziju razmišljaju i meditiraju duhovne teme prisutne u djelima naših hrvatskih autora. Recitatori su bili Elizabeta Vlahinić, Marija Čaveliš – Ćuk, Tihomir Oreč i Petar Mojaš. Između recitacija prisutne su animirali župni zborovi starijih i mladih pjevajući prigodne korizmene pjesme. U sklopu ove večeri je održana i redovita pobožnost križnog puta, koju je predvodio don Marijan Slukan, a obitelj Bošković je sudjelovala u čitanju križnog puta prof dr. Ivana Bodrožića – Četrnaest postaja za četrnaest stoljeća kršćanstva, koji govori o slavnoj tisućljetnoj povijesti našega hrvatskog naroda. Nakon križnog puta je slavljena sv. misa, a onda je uslijedilo čitanje poezije s prigodnim pjesmama.

PROGRAM VEČERI:

1. OTČE, NEK SE VRŠI TVOJA VOLJA! – Autor: – AUGUST HARAMBAŠIĆ (Čita: T. Oreč)

2. ISUSA ĆE NAŠEG BOGA – Autor: SPIRIDION PETRANOVIĆ (Čita: E. Vlahinić)

3. S KRIŽA GLEDAŠ – Autor: – ĐURO ARNOLD (Čita: M. Čaveliš – Ćuk)

4. RASPEĆA – Autor: LJERKA CAR-MATUTINOVIĆ (Čita: P. Mojaš)

5. RUBAC – Autor: PERO RASTOČIĆ (Čita: E. Vlahinić)

6. SINU ČOVJEČJEMU –  Autor: LOVRE KATIĆ (Čita: P. Mojaš)

7. DOĐI, GOSPODINE! – Autor: GABRIJEL CVITAN (Čita: E. Vlahinić)

8. MOLITVA PRED RASPETIM KRISTOM – Autor: MARA MATOČEC (Ćita: T. Oreč)

9. GLEDAM TVOJE LICE, MARIJO – Autor: Ljiljana Matković-Vlašić (Čita: M. Čaveliš – Ćuk)