1. Hvala svima koji su se uključili svojim doprinosom bilo u naravi bilo u novcu da naša župna festa bude lijepa i svečana kako to inače biva.
  2. Još jednom hvala svakome tko je god uzeo udio u organizaciji i realizaciji obilježavanja 50. godišnjice naše župe.
  3. Hvala ženama koje su pomagala našim časnim sestrama oko organizacije proslave u onom segmentu koji se tiče njih.
  4. Hvala zborovima koji su uložili nemali trud.
  5. U četvrtak 9. srpnja spomendan je bl. Marije Propetoga Isusa Petković, a u subotu blagdan sv. Benedikta suzaštitnika Europe.
  6. Danas se pod misom u 11,30 opraštamo od našega don Davida koji, kao što znadete odlazi u Rim na studij crkvenoga prava. Don Davidu želimo uspjeh kod učenja jezika kao i na studiju crkvenoga prava.