Već je stara vijest da su servisirane naše župne orgulje. Usprkos tome ovdje ćemo donijeti malo više o tome kako se sve zbivalo i u slikama možete malo bolje vidjeti kako je sve to izgledalo.

Servis orgulja je započeo početkom mjeseca kolovoza ove godine. Orgulje su postavljene u našu crkvu 1986. g., a postavljala ih je slovenska tvrtka “Jenko”. Od tada pa do dana današnjeg orgulje nikada nisu bile na popravku. Budući da su se s vremenom orgulje raštimale, dosta tipaka na sviralu nije radilo, bio je potreban detaljan i cjelokupan servis. Radove na orguljama je radio g. Vid Kalebić sa svojim sinom. Gospodin Vid se školovao samo za te vrste popravaka i već se dugo vremena bavi samo tim poslom u Njemačkoj. Popravak je trajao 20 dana. Radovi su se sastojali od rastavljanja, čišćenja, promjene mnogih dotrajalih dijelova, popravljanja oštećenih, ponovnog sastavljanja i uštimavanja tonova.
Servis je koštao 4,500 eura premda je prvotno bilo riječi o cifri od 6000 eura. Od naše biskupije smo dobili donaciju u iznosu od 3000 eura, a ostatak je platila župa novcem koji se skupljao samo u tu svrhu. Za popravak je bio skupljen cijeli iznos od 6000 eura, a onih 1,500 eura koje su ostale ćemo utrošiti za popravak starog harmonija koji se nalazi u crkvi sv. Đurđa.

Hvala našoj biskupiji na novčanoj potpori i svim župljanima koji su pomogli da se ostvari ovaj projekt.

Više o svemu pogledajte u galeriji.