Danas, posipajući se pepelom, ulazimo u korizmeno vrijeme, započinjući na taj načini put koji bi nas trebao pripremiti na proslavu uskrsnih otajstava.

Odlomak iz evanđelja (Mt 6,1-6.16-18), koji nam liturgija Pepelnice nudi na razmišljanje, dio je Isusovog govora na gori, o kome smo imali prigodu razmišljati proteklih nedjelja. Nakon šest antiteza kojima je nadopunio Mojsijev zakon (čuli ste da je rečeno starima – a ja vam kažem…), mladi Učitelj iz Nazareta naglašava nam ispravan način izvršavanja najraširenijih religioznih praksi u židovskom društvu: pokore, milostinje i molitve. Isus nas poziva da u svom hodu u vjeri na budemo licemjeri, da ne hvalimo sami sebe ili očekujemo pohvalu od drugih, već sve što činimo trebamo raditi vođeni nesebičnom ljubavlju prema Bogu i bližnjem. Samo takva ljubav može uroditi istinskom pokorom, milostinjom i molitvom. Ako naš hod u vjeri i djela koja iz njega proizlaze nisu vođeni iskrenom ljubavlju prema Bogu i bližnjem, onda i te kako trebamo razmisliti o riječima koje u liturgiji Čiste srijede odzvanjaju nad našim glavama: Obrati se i vjeruj evanđelju.

Obraćenje nije nešto što se događa jednom za cijeli život. Naprotiv. Svaki dan svog života smo pozvani na obraćenje, na usklađivanje svog života u ljubavi prema Bogu i bratu čovjeku. Više nego vrijeme pokore, korizma je vrijeme u kojem bi trebali otkrivati istinu o sebi i svom svakodnevnom življenju vjere. Središnje pitanje koje bi sebi u ovom vremenu trebali postavljati, ne bi trebalo biti: Čega ću se odreći? Ako na takav način razmišljamo o ovom korizmenom vremenu onda je to jako površno. Ukoliko ne želimo biti licemjeri koji poste, vrše pokoru, daju milostinju… onda središnje pitanje našeg korizmenog hoda treba biti, ne čega ću se odreći, već kakav sam ja čovjek, kakav sam ja kršćanin. Korizma je privilegirano vrijeme u kojem smo pozvani tražiti istinu o sebi, a samim time i istinu o svom odnosu prema Bogu i bratu čovjeku. Taj put, ta potraga, to je istinsko obraćenje.

Neka nas na putu obraćenja prati Djevica Marija, Majka Crkve i uzor svakog istinskog učenika našeg Gospodina. Neka nam svima bude dobar i plodonosan korizmeni hod.

AB