Povodom predsjedničkih izbora koji će se održati 28. prosinca ove godine, biskupi Hrvatske biskupske konferencije su uputili prigodnu poruku svim vjernicima. Poruku donosimo u cijelosti:

Draga braćo i sestre!
1. Povodom izbora za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske, koji će se
održati 28. prosinca ove godine, mi – katolički biskupi – želimo s vama, članovima
Božjega naroda, ali i sa svim ljudima dobre volje, podijeliti svoja promišljanja te vas
pozvati da, dajući savjesno i odgovorno svoj glas, osobno preuzmete odgovornost za
općedruštveni boljitak i daljnji razvoj demokracije u hrvatskome društvu.
Naime, političko djelovanje, kao oblik neposredne skrbi za zajedničko dobro,
časno je i prijeko potrebno služenje u zajednici, jer ljudsko društvo ne može biti dobro
uređeno ni plodno, ako u njemu nije prisutna zakonita vlast, koja osigurava red i
pridonosi, u dovoljnoj mjeri, ostvarenju općega dobra (usp. Katekizam Katoličke Crkve,
br. 1897.).
U tome smislu, dajući svoj glas osobi koja, po vašem uvjerenju, svojim životom
i javnim djelovanjem najviše utjelovljuje mudrost, razboritost i odlučnost u vođenju
državničkih poslova, ne samo da ostvarujemo Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno
biračko pravo nego, kao građani i vjernici, izražavamo i svoju ljubav koju gajimo prema
Domovini. Istovremeno, ispunjavajući svoju građansku i vjerničku dužnost, izražavamo
i zahvalnost svim prethodnim naraštajima koji su nam svojim životom i žrtvom
omogućili da uživamo blagodati nacionalne suverenosti u ozračju istinske slobode.
2. U želji da pripomognemo u donošenju što odgovornije i razboritije odluke,
želimo skrenuti pozornost na neke važne vidove današnjih društvenih, kulturalnih i
političkih prilika hrvatskoga društva te na taj način izraziti i svoja očekivanja od
budućega predsjednika, odnosno buduće predsjednice Republike Hrvatske. U duhu
biblijske mudrosti koja ističe kako onaj „tko vlada ljudima pravedno i tko vlada u strahu
Božjem, taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce“ (2 Sam 23,3),
predsjednik/predsjednica države već bi po odgovornosti službe koju obnaša trebao/la
biti moralni autoritet i savjest društva.
U okolnostima teške gospodarske krize, a koja za posljedicu ima sve veće
osiromašenje puka i socijalno raslojavanje hrvatskih građana, za očekivati je od
predsjednika/predsjednice Republike da se svojim autoritetom snažno zauzme za
pronalaženje izlaza iz gospodarskih poteškoća u koje svakodnevno sve dublje tonemo.
Stoga smo uvjerenja da predsjednik/predsjednica države, kao ona/j koji/a “predstavlja i
zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu“ (Ustav Republike Hrvatske, čl. 93.),
treba ojačati diplomaciju, naročito gospodarsku te tako pripomoći sveukupnom
oporavku našega društva. 2
2 Zato se nadamo, da će se budući predsjednik/predsjednica, na čelu države koja je
članica Europske unije, pridružiti pozivu pape Franje, upućenomu nedavno za posjeta
Europskomu parlamentu u Strasbourgu, te biti osoba koja će svojim primjerom
prednjačiti u zauzimanju za prava obespravljenih, osobito siromašnih, upozoravati na
nužnost promjene mentaliteta, odbacujući funkcionalističke i privatističke modele koji
neizbježno vode u „kulturu odbacivanja“, te snažnije zahtijevati uspostavu pravednije
raspodjele dobara i osiguravanje dostojanstvenoga rada, jer bez socijalne osjetljivosti
nema ni razvoja društva u cjelini.
3. Upravo na tragu spomenutoga govora, u kojem je Sveti Otac naglasio kako je
došao trenutak za zajedničku izgradnju Europe koja se ne vrti oko ekonomije, nego oko
svetosti ljudskoga života, odnosno oko neotuđivih vrednota; Europe koja je nositeljica
znanosti, umjetnosti, ljudskih vrednota, ali i vjere; Europe koja gleda na čovjeka, koja
ga brani i štiti, osobito obitelj, temeljnu stanicu i dragocjeni element svakoga društva,
pozvani smo kao vjernici poduprijeti programe onih predsjedničkih kandidata koji se
zauzimaju za promicanje dostojanstva žene, za zaštitu braka kao zajednice muškarca i
žene te promiču kulturu života.
Od državnoga poglavara također se očekuje da poštuje vjersku slobodu, slobodni
izbor vjerskog odgoja i pravo na priziv savjesti protiv nepravednih građanskih zakona
koji prisiljavaju ljude da djeluju protivno zahtjevima moralnoga reda, temeljnih prava
osoba i naučavanja evanđelja, budući da je to potvrda demokratičnosti i poštivanja
pluralnosti nekoga društva.
4. U svjetlu sve naglašenijih ideoloških prijepora u Republici Hrvatskoj koji
ozbiljno narušavaju kulturu dijaloga, očekujemo od predsjednika/predsjednice
Republike da nedvosmisleno osudi sve zločine (usp. Rezolucije Parlamentarne
skupštine Vijeća Europe 1096/1996 i 1481/2006), bez razlike kada i u ime koje
ideologije su počinjeni, jer je to nužan preduvjet za uspostavljanje društvenoga mira i
nacionalnoga jedinstva. U tome smislu, od iznimne je važnosti da se
predsjednik/predsjednica Republike zalaže i za iznošenje cjelovite istine o
Domovinskome ratu te gaji poštovanje prema svim hrvatskim braniteljima zauzimajući
se za ostvarivanje njihovih pravednih zahtjeva.
Predsjednik/predsjednica, kao „prvi čovjek hrvatske države“, pozvan/a je voljeti
svoj narod, pružati primjer zdravoga domoljublja, poštujući simbole i znakovlje
hrvatskoga nacionalnog identiteta i sprječavati rasprodaju nacionalnoga bogatstva. Na
međunarodnoj se razini treba zauzimati i boriti se za interese svih hrvatskih građana i
njihove države, a Hrvate koji žive u drugim državama doživljavati kao važan čimbenik
u ostvarivanju dobrih međunarodnih odnosa te se zauzimati za njihova politička i
kulturalna prava.
5. Iako je kriza zahvatila velik broj građana Republike Hrvatske te se osjeća
stanovita ravnodušnost i napast malodušja, ne smijemo se prepustiti dojmu da se ništa
ne može učiniti ni promijeniti. Podsjećamo stoga, kako je neizlazak na izbore također
određeni oblik glasovanja, jer tada drugima prepuštamo da odlučuju u naše ime, pri
čemu svi neizbježno trpimo posljedice tih odluka. Pozivamo vas stoga da se dobro
informirate o programima predsjedničkih kandidata i da se ne odričete svoga prava da
na izborima aktivno suodlučujete i o svojoj budućnosti. Dajući glas određenoj osobi vi
joj izražavate povjerenje i na stanovit ju način ovlašćujete da vas zastupa tijekom
sljedećih pet godina.
Apeliramo i na predsjedničke kandidate da u predizbornoj kampanji sačuvaju
osobno dostojanstvo i čast, jer izbjegavajući neprimjereno i nekorektno postupanje
prema političkim protivnicima na najbolji način očituju svoju prikladnost za obnašanje
te odgovorne državničke službe. Isto tako upućujemo poziv sredstvima društvenoga
komuniciranja da, osim što se od njih očekuje da svoje poslanje u predizbornoj utrci
ispune s visokim standardima profesionalnosti, također poštuju blagdanske dane i na taj
način očituju visoku razinu tolerantnosti i demokratičnosti.
S dubokim pouzdanjem u Božje čovjekoljublje i njegovu bezgraničnu ljubav
koju nam očituje upravo u božićnim danima, pozivamo vas da nam se pridružite u
molitvi za slogu i napredak naše Domovine i preporučimo ju zagovoru One koju
vjekovima nazivamo Advocata Croatiae, Odvjetnicom Hrvatske, da bismo mogli što
odgovornije i savjesnije pristupiti predstojećim predsjedničkim izborima.
Vaši biskupi
Zagreb, 10. prosinca 2014.