Ponedjeljak
Patricija, Sabina, Rozalija
18.00 1. Mara i Ivica Bukvić

2. Stjepo Vidojević

Utorak
Matilda, Milijana, Borka
18.00 1. pok. iz ob. Božo Perić

2. Tomislav Cvjetović

Srijeda
Mengin, Zaharija, Veljko
18.00 1. za zdravlje (Bender)

2. Jozo Pozniak

Četvrtak
Hilarije, Julijan, Euzebija
18.00 1. Ivan Pejić

2. Karmela, Donato, Marija i Ane

Petak

Patrik, Patricija, Gertruda
18.00 1. Josip i Niko Zvono

2. na nakanu (ob. Sašilo)

Subota
Ćiril Jeruzalemski
18.00 1. na nakanu (ob Šijaković)

2. za zahvalu (ob. Matana)

Nedjelja

IV. KORIZMENA NEDJELJA

8.30 župno euharistijsko slavlje
10.00 Ante, Kata Stjepan i Marijana Vujnović
11.30 Ana Kuzman
18.00 Jozo i Ivana Curić