Ponedjeljak
Josip Kupertinski
19.00 1. Stjepo Vidojević

2. na nakanu (Šijaković)

Utorak
Sv. Januarije, biskup i mučenik
19.00 1. na nakanu (Mitrović)

2. Anđelka Tepšić

Srijeda
Sv. Andrija Kim Taegon, prezbiter, Pavao Chong Ha-sang i drugovi, mučenici
19.00 1. Đuro i Inge Hezonja

2. Tonko Zorotović

Četvrtak
SV. MATEJ, apostol i evanđelist
19.00 1. Tomislav Sjekavica

2. Martin Tinko Kovačević

Petak
Emerita, Mauricije, Silvan
19.00 1. Stjepo Sjekavica

2. Pero Đevoić

Subota
Pijo iz Pietrelcine
19.00 1. Đuro Soko

2. na nakanu (Mihočević)

Nedjelja

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU

8.30 ŽUPNO EUHARISTIJSKO SLAVLJE
10.00 Marija i Frano Mašković; Kate i Ivo Sambrailo
11.30 Jela i Vid Vlahinić
19.00 Vidoslav Jakšić