Ponedjeljak
Bl. Djevica Marija Majka Crkve
19.00 1. na nakanu (Masle)

2. na nakanu (Beriša)

Utorak
Kristofor, Timotej, Dubravka
19.00 1. Jele Benić

2. Srećko Jakšić

Srijeda
Sv. Rita iz Cascie
19.00 1. Mare Sjekavica

2. Petar Brbora

Četvrtak
Deziderije, Željko, Želimir
19.00 1. Marija, Klara, Krešo, Nikola i Nedjeljka Petrović

2.Mara i Vlaho Lise

Petak
Bl. Dj. Marija Pomoćnica kršćana
19.00 1. pok. iz ob. Krečak

2. na čast Marije pomoćnice

Subota
Beda Časni, Grgur, Urban
19.00 1. Ane Bukvić

2. Katica i Andro Đurović

Nedjelja

PRESVETO TROJSTVO

8.30 župno euharistijsko slavlje
10.00 na nakanu
11.30 Nikša Galov
19.00 Ivo Grkeš