Ponedjeljak
Wolfgang, Vukmir, Kristofor
18.00 1. don Stjepan Jelinić

2. za zahvalu (Sašilo)

Utorak

SVI SVETI

8.30 Sveto Smoljko
15.00 župno euharistijsko slavlje

(na groblju)

Srijeda
Spomen svih vjernika pokojnika
15.00 za sve pokojne

(na groblju)

18.00 Marija Martić
Četvrtak
Sv. Martin iz Porresa
18.00 1. Mare i Pero Kesovija

2. Luka Urljević i Ana Škorić

Petak
Sv. Karlo Boromejski, biskup
18.00 1. Marija i Nikola Matana

2. Stjepo Vidojević

Subota
Srijemski mučenici, Elizabeta
18.00 1. Antun Brailo

2. Marko Ivezić

Nedjelja

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU

8.30 župno euharistijsko slavlje
10.00 na nakanu (ob. Daničić)
11.30 Martin Prkačin
18.00 Stana i Krsto Sindik