U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu  – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: “To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!” Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani. (Iv 1,1-18)

Proslava blagdana Božića prožeta je veseljem i radošću. Kao da se i sama liturgija, bilo kroz pjesme bilo kroz Božju riječ, doima nekako poletnom: Veselje ti navješćujem puče kršćanski ili Svim na zemlji mir veselje, Radujte se narodi… Slušamo proroka Izaiju koji nam veli: Kličite, zajedno se radujte

Ovo veselje, klicanje i radovanje, trebalo bi i inače resiti živote svih onih koji odlučiše Kristu i u Krista povjerovati. Stoga nikako ne bi bilo dobro da osjećaje životne radosti, miješamo sa okićenim trgovima, ulicama, izlozima ili brojnim reklamama koje, dajući nam određeni lažni osjećaj sreće, žele probuditi nekakvu čaroliju u ovo doba godine.

Radost koja bi se trebala očitovati u životima svih nas proizlazi iz činjenice da nas Bog ljubi, te da smo na isti način pozvani i mi, u sestri i bratu, ljubiti njega. Svima nam želim da ovog Božića, svi zajedno, postanemo malo više svjesni Boga koji je ljubav. (ab)