U četvrtak, 27. ožujka u prostorima pastoralnog centra sv. Petra, dvorana sv. Vinka Paulskog, s početkom u 19 sati, održan je sastanak pastoralnog vijeća naše župe.

Budući da nas od početka Susreta hrvatske katoličke mladeži dijeli još samo mjesec dana, u našoj župi treba počinjati ozbiljne pripreme. Stoga je glavna tema sastanka bio SHKM. Na sastanku su uz članove pastoralnog vijeća bili prisutni i koordinatori za smještaj mladih naše župe. Raspravljalo se o broju mladih koje naša župa može primiti, o njihovu smještaju po obiteljima, ali i po dvoranama i školama. Bilo je govora o angažmanu volontera naše župe kako za prvi dan susreta tako i drugi dan kada će njihova pomoć u župi biti od presudne važnosti. Zaključeno je da je pred nama veliki projekt koji nije privatna stvar, nego stvar svih vjernika naše biskupije, koji ćemo uz Božju pomoć i vrijedne ljude, na opće zadovoljstvo sviju realizirati.