Sažetak dojmova sa SHKM-a 2014. – Dubrovnik i sv. mise na Ilijinoj glavici u župi sv. Petra.