Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima;

konačno, u ove dane, progovori nam u Sinu.

(Heb 1,1-2)

Bog koji nas želi pohoditi u Sinu jasno nam svjedoči kako se nikad ne umara od čovjeka. Upravo u božićnom otajstvu, najopipljivija nam je, Božja zainteresiranost za čovjeka. Ova inicijativa Boga, koji nam dolazi u susret, trebala bi i u nama pobuditi osjećaje dobra, milosrđa, bratstva, strpljivosti, prihvaćanja, solidarnosti. Sva mudrost našeg biti kršćani sastoji se u tome da se damo obasjati svjetlom istinskim koje prosvjetljuje svakog čovjeka (usp. Iv 1, 9), kako bi mogli postati istinski graditelji zajedništva u ljubavi.

Želimo Vam Sretan Božić, te Božjim blagoslovom ispunjenu 2019. godinu.