Znamo da si doistine

uskrsnuo, Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan,

budi nama milostivan!

Amen, aleluja!

Sestre i braćo, poštovani župljani,

po sakramentu krštenja urasli smo u mistično tijelo Kristovo – Crkvu, te postali “rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečen naviještati silna djela Onoga koji nas iz tame pozva k divnome svjetlu svome” (1 Pet 2, 9). Isus nas poziva i šalje kako bismo u svijetu bili “pronositelji i svjedoci” uskrsne istine, te širitelji Božjeg milosrđa prema svim ljudima. Kristovo uskrsnuće izvor je naše vjere i zalog naše budućnosti. Uskrsnuli Krist je naš Put, Istina i Život. On, koji je “isti jučer, danas i sutra”, središte je i smisao svega.

I nema, uistinu, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti, osim imena Isusa Krista (usp. Dj 4,12).

U toj vjeri svima želimo sretne uskrsne blagdane uz obilje milosti i Božjeg blagoslova!

 

don Marijan i don Ante