U nedjelju, 7. prosinca 2014., nakon sv. mise u 10 sati sv. Nikola je pohodio našu župu i sa sobom donio darove dobrim dječacima i djevojčicama. Djeca su pripremila kratku pripredbu, a sv. Nikolu je glumio Renato Mitrović. Sv. Nikola je kasnio jer je i na ostalim župama bilo puno dobre djece kojima je trebao podijeliti darove. Djeca su ga ipak odlučila čekati uz igru i pjesme. Kad je napokon došao prvo ih je kratko ispitao koliko su bili dobri, a onda je nastupilo opće veselje kad im je počeo dijeliti darove.

Hvala našoj župljanki – donatorici, koja je i ove godine zaslužna da je sv. Nikola došao u našu župu.