Razmišljajući o evanđeoskom odlomku (Iv 14,15-21) mogli bi kazati, da slaveći šestu vazmenu nedjelju, slavimo ljubav koju je Bog objavio svijetu, preko svog Sina Isusa Krista, otkupitelja čovjeka. On nam u svojoj muci, smrti i uskrsnuću otkriva pravo Božje lice, lice ljubavi i milosrđa. Ne radi se ovdje o ljubavi kao osjećaju, već o konkretnoj ljubavi, utemeljenoj na prihvaćanju Isusova nauka te praktičnom, svakodnevnom, ostvarivanju njegove volje.

Ako me ljubite zapovijedi ćete moje čuvati. U međuljudskim odnosima ljubav nije samo osjećaj, prije svega je zadatak. Tko ljubi, shvaća sve potrebe ljubljene osobe, te smatra svojom dužnošću ispuniti ih. U odnosu kršćanina prema Kristu, ljubav se očituje u življenju Božjih zapovijedi. Ovo je prvi put da u evanđeljima nalazimo zapisano da Isus od učenika traži da ga ljube. Upravo tu treba tražiti polazište kršćanskog života i našeg hoda u vjeri.

Tko prihvaća moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. Isusa ljubi samo onaj tko prihvaća, tko čini svojima njegove zapovijedi. To je svaki onaj pojedinac koji Isusove zapovijedi ne doživljava kao nešto nametnuto, kao neki teret ili prisilu, već ih doživljava kao dio sebe. To je svaki onaj pojedinac kome je sasvim normalno, sasvim životno, ljubiti Boga iznad svega i bližnjeg kao samog sebe. Ljubiti znači čuvati i izvršavati zapovijedi. A zapovijedi se ne izvršavaju u teoriji, potrebno je provesti ih u praksi, u svojoj svakodnevnici. Isus nema dvojbe: samo onaj koji prihvaća moje zapovijedi, taj me ljubi. Toma Akvinski je govorio da je ljubav umijeće kojim se ujedinjujemo s osobom koju volimo. Izvršavanje zapovijedi je umijeće sjedinjenja s Bogom, kako bi mogli biti njegove ruke i noge, djelići njegova srca u vremenu i prostoru, u sredini i društvu u kojima živimo.

Tko me ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Uzajamna ljubav između Učitelja i učenika, uključuje i Oca, koji ljubi onog tko ljubi Sina. Obično se zna kazati da se voli samo onog koga se poznaje. Evanđelje mijenja to naše čisto ljudsko iskustvo. Isusa poznaje samo onaj koji ga ljubi. Ta ljubav je znak, zadatak i put kojim svi u vjeri hodimo.

AB