Prema staroj kršćanskoj tradiciji, mjesec svibanj, je mjesec, koji je na poseban način posvećen Gospi. U ovom mjesecu smo svi pozvani, živjeti s Marijom, u iščekivanju Duha Svetog, na isti način kako su to radili apostoli koji su bili jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom (usp. Dj 1,14). Kršćanska zajednica svoju polazišnu točku nalazi u prvoj zajednici koja je živjela zajedništvo sa Isusovom Majkom, iščekujući Duha Branitelja.

Događaj Pedesetnice je usporediv sa događajem Blagovijesti. U događaju Blagovijesti (Lk 1,26), na Božju inicijativu, njegov Sin se utjelovljuje u Marijinom krilu: Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama (usp. Iv 1,14). Marija je imala odlučujuću ulogu u rađanju ljudskog Isusova tijela, njegova je Majka, dok u događaju Pedesetnice, Marija postaje majkom Mističnog tijela Kristova – Crkve. Duh Sveti je sišao na zajednicu učenika okupljenih u molitvi oko Marije u Dvorani posljednje večere. Život kršćana nezamisliv je bez Marije, majke Kristove i majke Crkve.

Svaki dan svog života, a osobito u mjesecu svibnju, trebali bi, sinovskom odanošću, ostvarivati povezanost s Marijom. Zbog toga smo i pozvani na svakodnevnu molitvu svete krunice. Krunica je molitva, koju možda ne cijenimo dovoljno, a koja nam pomaže da dolazimo k Isusu preko Majčina srca. Meditirajući kroz otajstva krunice Isusov život, Marija nas uči da razmišljamo o Kristu. U Marijinoj školi, Isusove riječi i djela će nam se utisnuti u dušu i srce.

Per Mariam ad Iesum – po Mariji k Isusu, staro je katoličko načelo. Marija je posrednica koja nas približava Isusu, na način da svaki susret s njom, nužno vodi susretu s Gospodinom. Utjecati se Mariji, osobito u opasnostima i životnim poteškoćama, što drugo znači nego s njom i po njoj tražiti našeg Spasitelja Krista Gospodina.

AB