Narod je očito imao krivo mišljenje o Isusu. Mislili su da je Ivan Krstitelj ili Ilija ili netko od drevnih proroka (Lk 9,19). Bili su oduševljeni sa Isusom. U njemu su vidjeli velikog čudotvorca od čijih čuda svi imaju koristi. Vrlo vjerojatno je velika većina naroda od Isusa očekivala materijalna dobročinstva. Dokaz za to je da su ga htjeli zakraljiti nakon što je nahranio gladno mnoštvo (Iv 6,15). Malo je bilo onih koji su u njemu vidjeli istinskog osloboditelja, koji želi osloboditi narod, ne toliko od okupatorske vlasti (Rimljana) već ga želi osloboditi od vlasti grijeha. Ni Apostoli se nisu puno razlikovali od svojih suvremenika u svom mišljenju o Isusu. Tek Petar, nadahnut Duhom Svetim, na Isusovo pitanje: Što vi kažete tko sam ja? jasno odgovara: Krist – Pomazanik Božji (Lk 9,20). Ovom izjavom Petar jasno Isusa priznaje obećanim Mesijom kojeg je narod iščekivao. Znamo međutim iz evanđelja (usp. Mt 16,21-23) da se i Petar šokirao kad mu je Isus rekao da put prema spasenju, vodi kroz muku, patnju i smrt. Kao i svi, tako je i Petar očekivao pobjedničkog, a ne patničkog Mesiju. Apostoli, zajedno s Petrom, polako će naučiti ovu lekciju. Oni su tek na dan Pedesetnice postali potpuno svjesni onoga o čemu im je Isus govorio onaj dan kad ih je pitao: Što govori svijet tko sam ja? (Lk 9,18).

I nakon dvije tisuće godina pitanje je isto: Tko je Isus za mene danas i što od njega očekujem?

Ako od njega očekujemo samo materijalnu korist, onda je, bojim se, naša vjera još nezrela. Međutim ukoliko od Isusa očekujemo milost da postanemo bolji, da budemo kršćani koji su u stanju svakodnevno nositi svoj križ (Lk 9,23), tada smo na pravom putu. Na putu koji je zacrtao Isus, putu na koji poziva sve svoje učenike da ga slijede. To nije put egoizma i stavljanja sebe i svojih potreba u prvi plan. To je put poniznosti, put darivanja sebe, put odricanja od sebe, put umiranja sebi da bi drugi mogao živjeti. To je Isusov put, put djelatne ljubavi na koji smo po sakramentu krštenja svi pozvani. Tko hoće život svoj spasiti izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti (Lk 9,24).

Ove Učiteljeve riječi trebaju nam biti trajno nadahnuće ukoliko uistinu želimo biti njegovi učenici.

 

AB