Nakon što je Učitelj pozvao dvanaestoricu i povjerio im poslanje, želi ih ohrabriti, želi u njihova srca uliti dozu hrabrosti. Zbog toga im tri puta vrlo jasno ponavlja: Ne bojte se.  Kao da želi očvrsnuti srce svojih učenika koji se spremaju ići na svoje poslanje kao janjci među vukove (Lk 10,3).

Uvod u ovaj odlomak iz Matejevog evanđelja, donosi nam Prvo čitanje uzeto iz Knjige proroka Jeremije. Prorok se našao u vrlo nezahvalnoj situaciji, između želja i očekivanja političkih i religijskih vođa, te vrlo jasne Božje poruke koju je i njima i narodu trebao prenijeti. Politička pozornica Starog svijeta opet se uskomešala, propalo je Asirsko carstvo, ali je na njegovim temeljima počelo nicati Babilonsko. Potaknut Božjom riječi, prorok Jeremija jasno je upozoravao na opasnost koja prijeti od Babilona, ali ga ni političke ni vjerske vođe nisu slušale, dapače pokušavale su ga na sve moguće načine ušutkati. Međutim, istina se ne da ušutkati, babilonci osvajaju Jeruzalem i odvode narod u sužanjstvo.

Propovijedajte na krovovima, javno i bez straha, ne bojeći se nikog, ne dajte se od nikog ušutkati u širenju Radosne vijesti, jasno Isus govori ne samo svojim učenicima, već i svima nama koji smo sakramentom krštenja postali njegovi učenici. Parafrazirajući papu Franju, rekao bi da Božja riječ ne treba samo mirisati tamjanom i odisati sakralnošću naših crkava, ona i te kako mora biti obilježena mirisima naše svakodnevnice. Naš život mora postati jasan navještaj Božje riječi, koja mijenja smisao i smjer života. Bilo bi uistinu pogubno, za naš hod u vjeri, kad bi Božja riječ u našem životu bila prisutna samo kroz onih 45 minuta koje provedemo u crkvi na nedjeljnoj svetoj misi. Božju riječ ne možemo uredno spremiti u neku ladicu koju ćemo, po potrebi, otvoriti samo kad se nalazimo u crkvi, a čim izađemo odmah je zatvoriti. Božja riječ i te kako mora biti prisutna u našem svakodnevnom životu, sve što jesmo, sve što činimo i radimo trebalo bi biti prožeto Božjom riječju. To je ono poslanje koje smo primili sakramentima Krštenja i Potvrde: biti radosni navjestitelji Božje milosrdne i spasenjske Riječi, svi mi, bez iznimke.

Vrijeme je da se odvažimo. Vrijeme je za hrabrost. Onu istu hrabrost koju je imao prorok Jeremija, onu istu hrabrost na koju Isus pozivajući dvanaestoricu poziva i sve nas. Hrabrost naviještati Ljubav, koja je jača od svake izdaje, veća od svakog razočaranja, prodornija od svake samoće.

AB