Gospodin šalje svoje učenike dvojicu po dvojicu kako bi  naviještali radosnu vijest (Lk 10,1-12.17-20). Danas, možda više nego prije, svijet i društvo u kojem živimo potrebi su onih koji će naviještati  Radosnu vijesti. U ovom evangelizacijskom naporu, Kristov učenik, ne treba računati toliko na ljudsku podršku koliko na Božju milost. Biti će uvijek onih koji odbacuju ovaj navještaj, onih koji progone navijestitelje. Tako je bilo kroz svu povijest Crkva, tako je i danas u mnogim dijelovima Svijeta gdje su kršćani progonjeni.

Žetva je velika, a radnika malo. Molite gospodara žetve da pošalje radnika u svoju žetvu (usp. Lk 10,2). Danas, barem u našem zapadnom civilizacijskom krugu, ova Isusova rečenica para uši. Mnogo je posla u Gospodnjem vinogradu, ali je nažalost malo radnika. Situacija je zabrinjavajuća. Zbog nedostatka svećenika, župe ostaju bez župnika, samostani se pretvaraju u hotele i odmarališta, crkve u muzejske prostore. Što nam je u ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo činiti. Isus je, kao i obično vrlo jasan, daje nam vrlo konkretno rješenje: Molite!

Postoji jedan interesantan događaj iz života fra Carla Goldmana, franjevca misionara u Japanu. Dok je još bio malo dijete ostao je bez majke, te je jedna časna sestra, nadahnuta od Boga, od malih nogu za fra Carla molila. Časna sestra je od Boga za njega molila milost duhovnog poziva i živo se nadala da će ga jednog dana vidjeti kao svećenika. Ona je svaki dan molila na ovu nakanu, a da dječak ništa nije znao. Saznao je tek godinama kasnije. Odrastajući, Carlo je postao živahan mladić, koji uopće nije ni pomišljao da bi jednog dana možda mogao postati svećenikom. Međutim u nekom trenutku svog mladenačkog života, osjetio je jedinstveno iskustvo. Jasno je osjetio da ga Bog poziva na redovnički i svećenički život. On sam je to iskustvo opisivao kao da mu se u jednom trenutku u duši upalilo svjetlo, te mu je bilo savršeno jasno na koji put ga Bog poziva. Tko je upalio ovo svjetlo? Ustrajna molitva časne sestre, koja je uporno Carla pratila na njegovu životnom putu.

Ukoliko ponizno i ustrajno molimo i mi možemo zapaliti ovo svjetlo u srcima naših djevojaka i mladića, kako bi se odvažili i krenuli za Kristom Gospodinom.  Molite gospodara žetve da pošalje radnika u svoju žetvu.

AB