O ženo, velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš (Mt 15,28). Komentirajući ove retke Svetog Pisma, sv. Augustin će napisati: Krist se ponašao nezainteresirano prema ovoj ženi, ne kako bi joj uskratio svoje milosrđe, već da u njoj rasplamsa dublju čežnju za vjerom. Nije na odmet napomenuti da se u cijelom Matejevom evanđelju, samo za ovu ženu veli da ima veliku vjeru. Tako anonimna žena Kanaanka postaje ikonom vjere “rubnih”, onih koji traže i raspituju se o Istini, onih koji u srcu imaju želju upoznati pravo Božje lice.

Vjera nije samo prihvaćanje neke apstraktne istine. Nije samo intelektualno pristajanje čovjeka uz istine o Bogu. Nije u prvom redu pristajanje razumom uz neke dogme. Vjera je naravno i to, ali nije samo to. Vjera bi trebala biti životna, prožimati sve pore našeg bića. Vjera je čin kojim se slobodno predajem Bogu koji je Ljubav, Bogu koji mi daruje nadu i povjerenje. Vjera je ponizno povjerenje u Boga, povjerenje u njegovu dobrotu i milosrđe. Vjera znači vjerovati u Božju ljubav, koja ne dolazi na manje suočena sa ljudskom pokvarenošću, sa zlom, sa smrću, već je sposobna svo zlo preobraziti u dobro, dajući nam mogućnost spasenja. Vjerovati znači susresti Boga koji ostaje vjeran svom obećanju čovjeku. Vjerovati znači odnositi se prema Bogu povjerenjem djeteta koje zna da će mu roditelji, na koje se uvijek može osloniti, pomoći u svim njegovim poteškoćama i problemima. Vjerovati znači s povjerenjem se prepustiti onom dubokom osjećaju smisla koji prožima mene i sve stvoreno. Osjećaj je to koji nismo u mogućnosti dati, već samo primiti kao nezasluženi dar. Osjećaj smisla koji je temelj životu bez straha. Ako u sebi imaš želju upoznati Boga, već imaš dar vjere, reći će sv. Augustin.

Hranimo svaki dan svoju vjeru, slušajući, čitajući i meditirajući nad Sv. Pismom, slavljenjem Sakramenata, osobnom molitvom Bogu, te konkretnim djelima ljubavi prema bližnjem. Anonimna žena Kanaanka uči nas kako je potrebno ulagati napor u izgrađivanje svoje vjere. Naučimo se od nje upornosti, hrabrosti, poniznosti na svom svakodnevnom hodu u vjeri. Učimo se od nje postojanoj i strpljivoj vjeri, vjeri koja se ni suočena s Božjom šutnjom, ne da obeshrabriti.

AB