U ono vrijeme pristupi Isusu Petar i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.” “A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.” “Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.” (Mt 18, 21-35)

Imao je priliku za naučiti puno toga, međutim ovaj sluga ništa od kralja nije naučio. Nije se naučio ni velikodušnosti, ni praštanju, ni dobroti ni milosrđu. Sluga nije shvatio kako primljeni oprost, primljeno milosrđe, obvezuje da se dalje širi i daje. Milosrđe je spremno primio, ali se njegova oholost ispriječila, te nije bio u stanju iskazano milosrđe dalje širiti. Nije bio u stanju dalje dijeliti  primljenu ljubavi i dobrotu.

Stoga je zaključna scena ove Učiteljeve prispodobe logična i očekivana. Kralj sad postupa bitno drugačije. Nema više milosrđa ni praštanja. Sad je vrijeme za pravednost, a tu su kriteriji bitno drugačiji.

Ukoliko želimo biti baštinici Božjeg oprosta i milosrđa, onda i te kako moramo voditi računa o posljednjoj rečenici današnjeg odlomka iz Matejeva evanđelja: Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svom bratu. Isus je više nego jasan. Sada je vrijeme da budemo širitelji primljene dobrote, praštanja i milosrđa, kako se jednog dana ne bi suočili s Božjom pravednošću, umjesto s njegovim milosrđem. (ab)