1. U srijedu (15. XI.) u 19.30 sati biti će susret članova župnih vijeća.
  1. Svi oni koji žele predati nakane za Sv. mise za 2018. godinu mogu to učiniti, kao i obično, ubacivanjem cedulja u kutuju koja će se do kraja mjeseca studenog nalaziti u župnoj crkvi.
  1. Kroz posljednja tri mjeseca u akciju prikupljanja sredstava za nabavku novog razglasa za našu župnu crkvu, uključilo se 189 obitelji i pojedinaca. Od potrebnih 35.000,00 kn do sada smo prikupili 25.300,00 kn, te je još potrebno prikupiti 9.700,00 kn. Smatramo potrebnim naglasiti da se tijekom blagoslova obitelji obiđe skoro 800 obitelji. Brojke su kao i obično neumoljive, te jasno govore same za sebe. Još uvijek vrijedi i 5 crkvena zapovijed koja je prilično jasna: Doprinosi za crkvene potrebe. Župna crkva i prostori župe su zajedničko dobro svih nas, te bi se svi zajedno za njih trebali i brinuti.
  1. Od petka 17. do nedjelja 19. studenog 2017. godine, u hotelu Neptun će se održati X. obiteljska škola. Sva zainteresirane obitelji pmogu se prijaviti na mail adrese: zivot.obitelj@gmail.com ili uredpastoralbrakaiobitelji@gmail.com, te na broj tel. 324-920.
  1. Sve tjedne aktivnosti u našoj župnoj zajednici odvijaju se prema rasporedu.
  1. Svi oni koji žele primiti sakramente krštenja ili ženidbe, neka se prijave na vrijeme.
  1. Nemojmo zanemariti vjerski tisak, a osobito novi broj Glasa Koncila.