1. Prema odluci pape Franje danas Crkva obilježava Svjetski dan siromašnih. Milostinja koju danas prikupljamo namjenjana je najsiromašnijim među nama. Molitvom, milostinjom i dijelima bratske ljubavi prema čovjeku u potrebi, uključimo se u obilježavanje Svijetskog dana siromašnih.
  1. Svi oni koji žele predati nakane za Sv. mise za 2018. godinu mogu to učiniti, kao i obično, ubacivanjem cedulja u kutiju koja će se do kraja mjeseca studenog nalaziti u župnoj crkvi.
  1. Kroz posljednja tri mjeseca u akciju prikupljanja sredstava za nabavku novog razglasa za našu župnu crkvu, uključilo se 194 obitelji i pojedinaca. Od potrebnih 35.000,00 kn do sada smo prikupili 25.550,00 kn, te je još potrebno prikupiti 9.450,00 kn. Smatramo potrebnim naglasiti da se tijekom blagoslova obitelji obiđe skoro 800 obitelji. Brojke su kao i obično neumoljive, te jasno govore same za sebe. Još uvijek vrijedi i 5 crkvena zapovijed koja je prilično jasna: Doprinosi za crkvene potrebe. Župna crkva i prostori župe su zajedničko dobro svih nas, te bi se svi zajedno za njih trebali i brinuti.
  1. Sakrament ženidbe žele primiti: Antonio Šimunović, sin Zdravka i Jovanke Šimunović, rođen 19. I. 1990. nastanjen u našoj župi i Ivona Radulović, kći Zdravka i Nevenke Radulović, rođena 15. V. 1994. nastanjena u župi Topolo. Vjenčanje će biti 26. XI. 2017. u župi Sv. Spasa u Mokošici. Ukoliko netko zna za bilo koju zapreku ovom vjenčanju dužan ju je po savijesti prijaviti navedenim župnim uredima.
  1. Sve tjedne aktivnosti u našoj župnoj zajednici odvijaju se prema rasporedu.

      6. Svi oni koji žele primiti sakramente krštenja ili ženidbe, neka se prijave na vrijeme.

  1. Nemojmo zanemariti vjerski tisak, a osobito novi broj Glasa Koncila.