Prispodoba o talentima, druga je od dvije velike prispodobe kroz koje nam evanđelist Matej želi progovoriti o temi kršćanske nade. U prispodobi o deset djevojaka koje iščekuju zaručnika naglasak je bio na budnosti i mudrosti, dok prispodoba o talentima želi naglasiti nadu kao onu koja vodi hrabrim i konkretnim odlukama. Ovaj biblijski tekst nam je također i dragocjeni poučak o povjerenju.

Gospodar trojici slugu povjerava svoj imetak. I dok dvojica djeluju odvažno, riskirajući i ulažući povjereni im imetak, treći, u strahu od svog gospodara, imetak koji mu je povjeren, zakapa u zemlju.

Način na koji sluge upravljaju s povjerenim imetkom središnji je dio ove prispodobe. Očito je da njihov način upravljanja proizlazi iz slike koju je svatko od njih imao o svom gospodaru. Dvojica slugu, umnažajući povjereni im imetak, reagiraju pozitivno na povjerenje koje gospodar u njih ima. Vrativši se gospodar ih naziva dobrim i vrijednim slugama. U isto to vrijeme njihov prijatelj, koji je toliko bio u strahu od gospodara da nije želio ništa riskirati, vodeći se maksimom da je najsigurnije ništa ne raditi,  biva nazvan zlim i lijenim.

Svi mi imamo određene talente, imamo odgovornosti i zadatke koji su nam povjereni kako za naše osobno dobro, tako i za dobro i napredak svih oko nas, naših obitelji, crkvene i društvene zajednice. Imamo velike i male odgovornosti, velike i male zadatke s kojima se svakodnevno susrećemo i suočavamo. Bog nam život daruje ne kao teret, već kao dar, kao milost, kao mogućnost, kao blagoslov koji trebamo iskoristiti napredujući svakodnevno u vjeri, nadi i ljubavi.

Među talentima koji su nam povjereni na upravljanje nalazi se i onaj biti kršćanin. Talent je to koji smo dobili sakramentom krštenja kojim smo pozvani i poslani biti radosni svjedoci Evanđelja. Ne bi trebali,  zbog straha ili nemara ovaj talent zakopati u zemlju. Nažalost dojam je da mnogi od nas rade upravo to. Kao i sve druge talente i darove, tako i dar vjere moramo ulagati i razvijati, inače se talent gasi i gubi na vrijednosti. Što konkretno znači ulagati talent vjere? Znači staviti ga u središte svih životnih odabira i izbora. Cijeli naš život treba biti obilježen darom vjere, treba biti obilježen Radosnom viješću.

Isusove riječi: Valjaš slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga, neka odzvanjaju našim bićem, otvarajući nas nadi, potičući na vjeru ljubavlju djelotvornom, kako bi ne gubeći vrijeme, sve svoje energije, sav svoj život, usmjeravali na dobro.

AB