U ono vrijeme: Reče Isus  svojim učenicima ovu prispodobu: “Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.” “Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'” “Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'” “A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'” “‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'” (Mt 25,14-30)

Svi mi posjedujemo različite talente i sposobnosti, odnosno darove koji su nam od Boga darovani, ne kako bi ih negdje zakopali, ne kako bi ih koristili za vlastite ambicije i promocije, već kako bi od njih koristi imala sva naša braća i sestre. Dar koji nam je darovan, plodonosan postaje tek onda kad ga „uložimo“, jasno nam poručuje Učitelj, izazivajući nas na promišljanje o tome kako i na koji način koristimo sve ono što nam je od Boga darovano. Počevši od dara života, preko dara vjere, pa do svih ostalih talenata i darova koje kao pojedine osobe posjedujemo. Jesmo li spremni riskirati i uložiti ih za napredak zajednice, svjesni da možemo i izgubiti, ali se imajući potpuno pouzdanje i povjerenja u Boga na tom putu ne želimo obeshrabriti, te uz sva razočaranja i gubitke, želimo biti oni za koje prorok Izaija veli kako hode i ne more se, vjerujući kako će se ipak Božjom milošću pet pretvoriti u deset, odnosno kako će naš iskreni trud i napor donijeti ploda. Ili smo pak od onih, a ni takvih nam u zajednici Božjeg naroda, na svim njenim razinama ne manjka, koji će darove Božje dobrote, zadržati za sebe, misliti samo na sebe i vlastiti napredak i prosperitet, vlastitu ambiciju, gazeći pri tom na svom putu sve koji nam smetaju ili bi nam mogli smetati, neopterećeni što će u konačnom zbroju jedan uvijek ostati jedan, ne razmišljajući o realnoj opasnosti da se nekad sutra možemo vrlo lako suočiti s tamom, plačem i škrgutom zubi. (ab)