pinđić

Prvenstvo u Pinđiću  održano u nekadašnjem KKM-u 1999. godine. Na slici s lijeva na desno su: Mislav Radica, Mara Đurović, Ivana Ucović, Anur Sirbubala, Ivana Muratti, Marijana Ogresta, Vinko Foretić, Darko Pupić, Dubravko Ogresta, Jelena Taušan i Marko Dubčić.