Danas nam Božja riječ na razmišljanje nudi prispodobu o neplodnoj smokvi (Lk 13, 1-9). Ova prispodoba nam ponajprije želi naglasiti da se naš kršćanski poziv sastoji u tome da donosimo plod dobrih djela, a da bi mogli davati istinski plod moramo uložiti trud i napor oko svog obraćenja. Dva puta nam evanđeoski odlomak ponavlja Isusovu rečenicu: Ako se ne obratite svi ćete slično propasti (Lk 13,3-4). Korizma, na čijoj polovici se nalazimo, idealno je vrijeme za obraćenje i zaokret u svom životu.  Pokora, o kojoj nam evanđelja često govore, se može usporediti sa trudom i naporom koji vinogradar ulaže kako bi vinograd o kojem brine donio plod. Njegov posao je naporan, ali nezamjenjiv.

Prispodoba o neplodnoj smokvi progovara nam i o Božjem strpljenju. Gospodar vinograda čekao je tri godine dok nije donio odluku da posiječe neplodnu smokvu. Na sličan način i Bog je strpljiv s nama. On ne želi smrti grešnikove, već da se obrati sa svog grešnog puta i živi (usp. Ez 33,12). Bilo bi mudro ne zloupotrebljavati ovu Božju strpljivost s nama. Sveti Bernardin Sijenski učio je da Bog čeka obraćenje grešnika, ali poslije određenog vremena, zbog dobrobiti grešnika, intervenira. Ovi interventi, koje često nazivamo Božjim “kaznama“, izraz su njegovog beskonačnog milosrđa. Bog koji toliko voli svoja stvorenja ne može nezainteresirano gledati kako često puta srljaju u propast, zbog toga čini sve ne bi li svoje razmetne sinove vratio u zagrljaj očinske Ljubavi. Ne trebamo u svom životu čekati na ove Božje intervente. Obratimo se već danas.

AB